Mir siche Leit fir an eise SITCK-COMITE

Mir siche Leit fir an eise SITCK-COMITE

Du geess gären ënnert Leit?
Du leesch gär eppes fir Deng Matmënschen?
Du bass interesséiert un Denger Gemeng, dem Veräinsliewen an dem Tourismus zu Käl-Téiteng?
Du hues Spaass um Organiséieren?
 
Da bass Du bei eis am SITCK genau richteg!
 
Wanns Du also bei eis matschaffe wëlls, da mell Dech w.e.g. bei eis op Facebook, per Mail (tourisme@vo.lu) oder per Telefon (+352 621 389 109).
 
Mer freëen eis op Dech
De Comité vum SITCK